CCOO Carrefour

CCOO Carrefour

miércoles, 21 de noviembre de 2012

Carrefour Los Rosales -A Coruña- El #23N No votes


CCOO Informa PROCESO ELECTORAL NOS ROSALES
 

Compañeiros, Compañeiras:

Carrefour, unha vez máis, non xoga limpo.

As irregularidades que se están a producir neste proceso son de escándalo. CCOO presentou en tempo e forma unha candidatura válida, con todos os requisitos esixidos legalmente para presentarse a unhas eleccións sindicais. Utilizando as artimañas habituais da empresa nestes procesos (véxanse casos  como os de outros centros, Ourense, Lugo…,etc) cos colaboradores tamén moi habituais, bótannos do proceso con escusas baratas.

As CCOO veñen de presentar IMPUGNACIÓN diante da OFICINA PÚBLICA DE REXISTRO DE ee.ss. DA CONSELLERÍA DE TRABALLO.

As votacións que se van levar a cabo este venres, día 23, vanse ter que volver a repetir. Este proceso é todo unha farsa. CCOO non deixa de estar vivo no proceso electoral dos Rosales. Presentarémonos ás eleccións sindicais,(cando se repitan)para garantir que haxa un proceso limpo e transparente, na que todos os sindicatos que queiran, poidan facelo en igualdade de condicións. Imos loitar por un proceso aberto e libre de coaccións.

Por iso, compañeira e compañeiro, non participes nestas votacións, non lles deas cobertura. Total, vas ter que volver a votar.

Se queres votar, vota en branco, é a única forma de que se vexa o teu descontento. SEMPRE FAN TRAMPAS.

As únicas preguntas que caben agora son :

·       Por qué non queren que CCOO estea presente no Comité de Empresa de Carrefour Los Rosales??

·       Vai ocorrer algo neste centro e non queren que vexamos o que pasa??


VERSIÓN EN CASTELLANO


CCOO Informa

PROCESO ELECTORAL EN Los ROSALESCompañeros, Compañeras:


Carrefour, una vez más, no juega limpio.
Las irregularidades que se están produciendo en este proceso son de escándalo. CCOO presentó en tiempo y forma una candidatura válida, con todos los requisitos exigidos legalmente para presentarse la unas elecciones sindicales. Utilizando las artimañas habituales de la empresa en estos procesos (se vean casos  como los de otros centros, Ourense, Lugo?,etc) con los colaboradores también muy habituales, nos echan del proceso con excusas baratas.

Las CCOO vienen de presentar IMPUGNACIÓN delante de la OFICINA PÚBLICA DE REGISTRO DE ee.ss. DE La CONSELLERÍA DE TRABAJO.
Las votaciones que se van a llevar a cabo este viernes, día 23, se van a tener que volver a repetir. Este proceso es todo una farsa. CCOO no deja de estar vivo en el proceso electoral de los Rosales. Nos presentaremos a las elecciones sindicales,(cuando se repitan)para garantizar que haya un proceso limpio y transparente, en la que todos los sindicatos que quieran, puedan hacerlo en igualdad de condiciones. Vamos a luchar por un proceso abierto y libre de coacciones.

Por eso, compañera y compañero, no participes en estas votaciones, no les des cobertura. Total, vas a tener que volver a votar.
Se quieres votar, vota en blanco, es la única forma de que se vea tu descontento. SIEMPRE HACEN TRAMPAS.

Las únicas preguntas que caben ahora son :

Por qué no quieren que CCOO esté presente en el Comité de Empresa de Carrefour Los Rosales?

Va a ocurrir algo en este centro y no quieren que veamos el que pasa?

 

No hay comentarios:

Publicar un comentario